กลุ่มคณะกรรมการและผู้จัดตั้งออร์เดอร์คิวอาร์

Mr. Pakorn Jungjermjit
Mr. Pakorn JungjermjitCEO & Founder
Mr. Artit Inthanoo
Mr. Artit InthanooCo-founder
Mr. Nakarin Tangkapipop
Mr. Nakarin TangkapipopManaging Director
Mr. Kamthon Simmami
Mr. Kamthon SimmamiIT Manager
Mr. Nitiwat Pongsawad
Mr. Nitiwat PongsawadPurchasing Manager
Mr. Thanak Vessoontorn
Mr. Thanak VessoontornSenior Advisor
Mr. Phuvagrid Vuthipong
Mr. Phuvagrid VuthipongGeneral Manager
Ms. Katherrine Lee
Ms. Katherrine Lee Purchasing Manager
Ms. Karnnapat Chinsri
Ms. Karnnapat Chinsri Accounting Manager

สมัครใช้ออร์เดอร์คิวอาร์ได้แล้ววันนี้

สมัคร!